ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Περίπτερο 42

Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη 546 21, Ελλάδα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 2310 891 527, +30 6997039930
Email Επικοινωνίας: tneskov@uom.gr
Ιστοσελίδα:  www.uom.gr

 

1.    ΠΜΣ στις Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές της Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης
2.    ΠΜΣ «Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη»

 

UNIVERSITY OF MACEDONIA

Booth 42

Egnatia 156, 54636 Thessaloniki, Greece
Contact Phone: +30 2310 891 527, +30 6997039930
Contact Email: tneskov@uom.gr
Website: www.uom.gr
 

1.    Master’s Degree in Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe
2.    Master’s Degree “History, Anthropology and Culture in Eastern and Southeastern Europe”