ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Περίπτερο 52/ Booth 52

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Περίπτερο 52

Γιάννου Κρανιδιώτη 33, 2220 Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22411600
Email Επικοινωνίας: marketing@ouc.ac.cy
Ιστοσελίδα: www.ouc.ac.cy
 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο, κατά σειρά ίδρυσης, κρατικό πανεπιστημιακό ίδρυμα της Κύπρου και το μόνο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας αφιερωμένο αποκλειστικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Παρέχει πτυχιακά και
μεταπτυχιακά προγράμματα (σε επίπεδο Μάστερ και διδακτορικό), καθώς επίσης και εκπαιδευτικά / επιμορφωτικά προγράμματα σύντομης διάρκειας. Είναι ισότιμο με όλα τα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του κόσμου, ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν - συμβατική ή μη. Αποστολή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ φιλοδοξεί να δώσει το δικό του στίγμα στον Κυπριακό και ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο, προσφέροντας στους φοιτητές την πιο σύγχρονη δυνατή τεχνολογική υποδομή και εκπαιδευτική μεθοδολογία.

 

OPEN UNIVERSITY OF CYPRUS

Booth 52

33, Giannou Kranidioti Ave., 2220, Latsia, Nicosia, Cyprus
Contact Phone: +357 22411600
Contact Email: marketing@ouc.ac.cy
Website: www.ouc.ac.cy
 

The Open University of Cyprus is the second (in order of establishment) State university of Cyprus and the country’s only Higher Education Institution dedicated solely to distance education. The University offers undergraduate and postgraduate (at the Master and doctoral levels) programs, as well as vocational/training programs of short duration. The awarded degrees are equivalent to all accredited universities worldwide, regardless of the educational methodology used - conventional or not. The mission of the Open University of Cyprus is to provide high quality academic programs, to promote scientific research and to effectively utilize educational technology, methodology and teaching method in open and distance learning. Further, OUC aspires to distinguish its position in the Cypriot and broader European educational communities as an innovative university delivering with teaching to students who are not physically present in a traditional educational setting, such as a classroom, via a state of the art technological infrastructure and educational methodology.