ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Περίπτερο 36/Booth 36

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Περίπτερο 36

TAX. KIB. 24747, 1394, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 500 000
Email Επικοινωνίας: marketing@hellenicbank.com
Ιστοσελίδα: www.hellenicbank.com
 

Η Ελληνική Τράπεζα είναι μια συστημική κυπριακή τράπεζα. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και εποπτεύεται από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ελληνική Τράπεζα είναι σήμερα στην πρώτη γραμμή χρηματοδότησης των σημαντικότερων βιομηχανιών του νησιού, υποβοηθώντας τη μεταμόρφωσή τους αλλά και την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Αξιοποιώντας την υψηλή ρευστότητά της, θεωρείται ως βασικός παράγοντας ανάπτυξης στην Κύπρο.

Με ενισχυμένη διεθνή μετοχική βάση, ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο και εκτελεστική διεύθυνση, με παρακαταθήκη 40 ετών λειτουργίας αλλά και με καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που ξεπερνά τα 1550 άτομα, η Ελληνική Τράπεζα επικεντρώνεται στην αποτελεσματική διαχείριση των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο χρηματοπιστωτικός τομέας στην Κύπρο. Ταυτόχρονα, όμως, κάνει άλματα στον τομέα της καινοτομίας και δείχνει τον δρόμο στην τεχνολογική μεταστροφή και ψηφιοποίηση του τραπεζικού τομέα.

 

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

Booth 36

POST. BOX. 24747, 1394, Nicosia, Cyprus
Contact Phone: +357 22 500 000
Contact Email: marketing@hellenicbank.com
Website: www.hellenicbank.com
 

Hellenic Bank is a systemic Cyprus bank, listed on the Cyprus stock exchange and supervised by the SSM of the European Central Bank. Hellenic Bank is currently at the forefront of financing the recovery and transformation of the island’s most important industries and is regarded as Cyprus’s key agent capitalizing on its high liquidity levels.  

With an enhanced international shareholder base, a renewed Board of Directors and Executive Management, Hellenic Bank’s 40 year old heritage and 1550 strong professional workforce, is focused on addressing the key challenges faced by the financial sector in Cyprus, while simultaneously jumping the innovation queue and leading the way in technological transformation and banking digitalization.