Προξενείο Καναδά

Προξενείο Καναδά

Περίπτερο 49

Θεμιστοκλή Δέρβη 15, 1066, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22775508
Email Επικοινωνίας: rhea.pelides@consulcanada.com.cy
 
 

Καναδικά Πανεπιστήμια
Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν κατάταξη τον Καναδά σαν την καλύτερη χωρά για να ζήσει κάποιος. ο Καναδάς είναι γνωστός για τα επιμορφωτικά του ιδρύματα τα όποια είναι για χρόνια τώρα το επίκεντρο παγκόσμιας συνεργασίας όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη. σπουδάζοντας στον Καναδά γίνεσαι κάτοχος ακαδημαϊκού διπλώματος που είναι αναγνωρισμένο σε όλον τον κόσμο.
Το προξενείο του Καναδά στην Λευκωσία παρέχει γενικές πληροφορίες για τα πανεπιστήμια του Καναδά. δίνονται επίσης πληροφορίες για υποτροφίες, για σπουδές μέσο αλληλογραφίας και για μαθήματα μικρού χρονικού διαστήματος αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.

 

 

 

Consulate Of Canada / Consulat Du Canada

Booth 49

15 THEMISTOCLES DERVIS STREET, 1066 NICOSIA, Nicosia, Cyprus
Contact Phone: +357 22775508
Contact Email: rhea.pelides@consulcanada.com.cy
 
 

Canadian Universities
The United Nations has ranked Canada as one of the best places to live in. Canada is famous for its educational institutions which have long been incubators of innovation and home to world-class collaborative research and development. Studying in Canada will earn one academic qualifications that are recognised and respected around the world.
The consulate of Canada in Nicosia provides general information on Canadian universities. Information is also provided on scholarships, distance learning courses and short term language courses for English and French, as well as on how to apply for a student visa.