ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΚΣΕΣ)

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΚΣΕΣ)

Περίπτερο 47

Λεωφ. Ακροπόλεως 2 & Γλαύκου, Τ.Θ. 21657, Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22665102
Email Επικοινωνίας: info@caec.org.cy
 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών Συμβούλων (ΚΣΕΣ) έχει συσταθεί από οργανισμούς εκπαιδευτικών συμβούλων με μακροχρόνια εμπειρία στον κλάδο, έχοντας κύριο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Είναι κοινή πεποίθησή μας, ότι η σωστή εκπαίδευση των μαθητών και φοιτητών, και η υπεύθυνη παροχή συμβουλών με ακεραιότητα και επαγγελματισμό αποτελεί προτεραιότητά μας. Ευχόμαστε ειλικρινά ότι θα συνειδητοποιήσετε τα πολλαπλά οφέλη από τη χρήση των υπηρεσιών των μελών του συνδέσμου μας, και ότι θα επωφεληθείτε από την εμπειρία αλλά και τη συνεχή επιμόρφωσή μας στον τομέα της εκπαιδευτικής συμβουλευτικής.

 

CYPRUS ASSOCIATION OF EDUCATIONAL CONSULTANTS (CAEC)

Booth 47

Akropoleos 2 & Glafkou Avenue, P.O box 21657, Nicosia, Cyprus
Contact Phone: +357 22665102
Contact Email: info@caec.org.cy
 

The Cyprus Association of Educational Consultants (CAEC) has been formed by long-standing educational consulting organisation in Cyprus with the aim to enhance the quality of the services offered by its members.
It is a common belief among us that students’ education, and the responsibility of ethically counselling them with integrity and professionalism, is our priority. We hope that you would realise the benefits of using the services of the members of our association and that you would take advantage of our experience and continuous development in educational consulting.