ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΣΕΧΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΡΟΛΟΥ - Περίπτερο 33 /Booth 33

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΣΕΧΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΡΟΛΟΥ

Περίπτερο 33

ΠΙΚΑΣΣΟ 5, ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ 4044 ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΣ
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 99804787
Email Επικοινωνίας: olympiagym@cytanet.com.cy


Αρετή Γρηγορίου – Αντιπρόσωπος στην Κύπρο

ΑΓΓΛΟΦΩΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

  • 3η Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Καρόλου στην Πράγα - Γενική Ιατρική
  • Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Καρόλου Πράγας στο ΗRADEC KRALOVE - Γενική Ιατρική & Οδοντιατρική

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

  • Πανεπιστήμιο Κτηνιατρικών και Φαρμακευτικών Σπουδών στο BRNO
  • Φαρμακευτική Σχολή Πανεπιστημίου Καρόλου Πράγας στο ΗRADEC KRALOVE  

   
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  • Σχολή Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού & Φυσιοθεραπείας του Πανεπιστημίου Καρόλου στην ΠΡΑΓΑ

   
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (FOUNDATION)
προετοιμασία για φοίτηση σε τσεχόφωνα και αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών.

 


CZECH UNIVERSITIES – CHARLES UNIVERSITY

Booth 33

University of Portsmouth, Winston Churchill Avenue, Portsmouth, Hampshire, PO1 2UP, UK
Contact Phone: +357 99804787
Contact email:olympiagym@cytanet.com.cy


Areti Gregoriou – Representative in Cyprus

SΤUDIES IN ENGLISH LANGUAGE
MEDICINE & DENTISTRY STUDIES

  • 3rd Faculty of Medicine Charles University in Prague - General Medicine
  • Faculty of Medicine Charles University in Prague – Ηradec Kralove -  General Medicine & Dentistry

VETERINARY AND PHARMACEUTICAL STUDIES

  • University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno
  • Faculty of Pharmacy Charles University in Prague – Hradec Kralove

PHYSICAL EDUCATION, SPORT & PHYSIOTHERAPY

  • Faculty of Physical Education, Sport & Physiotherapy in Prague, Charles University

INSTITUTE FOR CZECH LANGUAGE AND PREPARATORY STUDIES CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE (Foundation)